Rádió 1 Szeged - Születésnapi nyereményjáték - Játékszabály

A ”RÁDIÓ 1 SZEGED FREKVENCIÁRA HANGOLVA FACEBOOK JÁTÉK”

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 

 1. A Játék szervezője

A ”RÁDIÓ 1 SZEGED FREKVENCIÁRA HANGOLVA FACEBOOK JÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: On Air Media Kft. (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 
 1. Részvételi feltételek
 1. A Játék Időtartama

A Játék 2019. november 4-én, 12 óra 00 perctől 2019. november 22-én, 14 óra 00 percig tart.

 1. A Játék menete

A Rádió 1 Szeged Facebook oldalán 2019. november 4-én, 12 óra 00 perckor kikerül egy poszt a következő szöveggel:

„Nyerj egy Huawei Mate 20 Lite mobilt vagy egy iPhone XS-t! A 87.9 Rádió 1 Második születésnapját ünnepli, ennek örömére nyereményjátékot indítunk! Nincs más dolgod, mint hogy készíts egy szelfit a rádióddal a Rádió 1 szegedi frekvenciájára hangolva (FM 87,9) - küldd el nekünk kommentben a képet legkésőbb november 22-én 12 óráig!”

A fotót beküldők közül

Játékszabályzat http://www.radio1szeged.hu/jatekszabaly.html

 
 1. Nyeremények

a Lebonyolító a székhelyén (cím: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20.) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. A véletlenszerűség elvét követő alkalmazással (commentpicker.com) kisorsolt játékosok jogosultak a Nyereményre az 5.2. részben írtak szerint. Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

Minden Játékos fejenként csak 1 db Nyeremény megnyerésére lehet jogosult.

 1. Nyereménytípus: egy darab 10.000Ft értékű üzemanyag utalvány, amely beváltható 2019. december 31-ig Szegeden a Fonógyári út 18. szám alatti Oil üzemanyagtöltő állomáson
 2. Nyereménytípus: egy darab Huawei Mate 20 Lite típusú okostelefon
 3. Nyereménytípus: egy darab iPhone XS típusú okostelefon
 1. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

A Szervező a Játék eredményéről a játék lezárását követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a nyertest a Facebookon keresztül privát üzenetben („Értesítés”). A nyertes Játékos az Értesítés kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

 
 1. Adózás, költségek
 
 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a szeged@radio1.hu címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: az On Air Media Kft. A Szervező adatkezelésére a http://www.radio1.hu/jogi-szabalyzat/ oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.  Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.  
 1. Vegyes rendelkezések
 

Budapest, 2019. 10. 21.

On Air Media Kft.

Szervező